Jogi Nyilatkozat

Írta: | 2007. július 08. | kategóriák:

Az oldalon található leírások, weboldalak, kódok (scriptek) és egyéb tartalmak nem szaklektoráltak. A tartalom szabadon szerkesztett, a felhasználók és webmesterek által egyaránt, így előfordulhat, hogy nem megfelelő, téves, törvénybe ütköző vagy egyéb hibás tartalom kerűl az oldalra. Az ilyen fajta tartalmakat nem lehet minden esetben kivédni, ezért ne vedd alapúl semmiféle szakdolgozatban vagy egyéb nagy pontosságot igénylő írásos vagy audióvizuális anyag készítésében.

Az oldalon található anyag kizárólagosan saját felhasználásra készűlt, nem garantálunk semmiféle biztonságot a tartalmak működéséről. A használat saját felelősségedre törénik, a WebPillangó nem vonható semmiféle felelősségre.

Továbbá a WebPillagó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az oldalon található esetleges pontatlan, nem megfelelő, törvénybe ütköző leírásokból fakadnak, illetve azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződésből, hanyagságból, polgári peres vagy nem peres eljárásból származnak, jogszabályokból, vagy más törvényi rendeletből származnak vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

A WebPillangó fenntartja a jogot a Jogi Nyilatkozat egyoldalú módosítására a Felhasználók előzetes hozzájárulása nélkül.

Módosítva: 2008. Szeptember 4.A szerző nem szeretné, ha megjegyzések lennének az íráshoz.